Datos de contacto

CIFP A Farixa

Dirección: Rúa das Laxas, s/n  32005  -  Ourense

Teléfono: 988 783 012

Fax: 988 783 024

 

Horarios:   

Diurno: 8:00 - 14:30 horas

Modular - Distancia: 16:00 - 22:00 horas

Secretaría:  9:00 - 14:00 horas

 

Correo electrónico: cifp.farixa@edu.xunta.es 

www.facebook.com/cifpafarixa/

twitter.com/@afarixa

 

Localización:  42º 19' 24'' N   7º 52' 03'' O

 

                        

 

Localización

 

Instalacións

O CENTRO
Lunes, 09 Diciembre 2019

Plurilingüe:  CS Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

                     CS Guía, Información e Asistencia Turísticas

 

Bilingüe:     No noso centro impártense en inglés, dentro da sección bilíngüe, os seguintes módulos.

 

Ciclo  Animación de Actividades Físicas e Deportivas
 Módulo  Actividades Físicas para personas con discapacidade Inglés

 

Ciclo  Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
 Módulo  Empresa e Iniciativa Emprendedora Inglés

 

Ciclo  Guía, Información e Asistencia Turística
 Módulo  Empresa e Iniciativa Emprendedora Inglés

 

Ciclo  Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
 Módulo  Redes Telemáticas Inglés

 

Ciclo  Axencias de Viaxes
 Módulo  Empresa e Iniciativa Emprendedora Inglés