Jueves, 06 Agosto 2020
                                                                                                                             
Facendo clic na ligazón pódese obter información ou encher e descargar, en formato pdf, os seguintes documentos

 Pechado o prazo de inscripción

 Matrícula para alumnado so de noso centro que promociona a 2º curso ou repetidores de 2º curso
Instruccións
Matrícula a ciclos formativos de grao medio e grao superior - Anexo I   

Selección de módulos a matricular por alumnos repetidores

Edificación

Electrónica

Enerxía

Pare

Tafad

Turismo

Adxuntar documentación